Hướng dẫn mua tài khoản

Hướng dẫn mua tài khoản Game tại ACC69.COM

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP

BƯỚC 2 : NẠP TIỀN

BƯỚC 3 : CHỌN ACC CẦN MUA VÀ CHỌN MUA NGAY

BƯỚC 4 : WEBSITE SẼ CHUYỂN BẠN ĐẾN TRANG XEM ACC VÀ CHỌN "XEM TT" ĐỂ HIỆN THÔNG TIN ACC