Thanh Lí Acc

Hiện tại shop Acc69.Com

đang cần thu mua nick CF có Víp

yêu cầu phải trắng thông tin hoặc đầy đủ thông tin và nhớ hết các thông tin đó thì anh em mới có thể bán được nhé. 

 

Liên hệ ngay FB Shop: Tuấn Nhỏ

Hotline: 0966.191.380