CHI TIẾT: Tài khoản #100332

Mua ngay
 • Tên: Tài khoản #100332
 • Giá bán: 200,000
 • Loại tài khoản: Trắng thông tin
 • Mô tả chi tiết:

  Rank: Kim Cương V

  Số lượng tướng: 40

  Số lượng trang phục: 35

  Ngọc : 90 x2 bảng

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332
hình ảnh Tài khoản #100332