CHI TIẾT: Tài khoản #100614 (Đã bán)

 • Tên: Tài khoản #100614 (Đã bán)
 • Giá bán: 80,000 (Đã bán)
 • Loại tài khoản: Trắng thông tin
 • Mô tả chi tiết:

  Rank: Bạch Kim IV

  Số lượng tướng: 23

  Số lượng trang phục: 16

  Ngọc : 88

Hình ảnh:


hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614
hình ảnh Tài khoản #100614